(1)
Suzuki, S. “Yakimono to Brasil to Watakushi” (Cerâmica, Brasil E Eu): Entrevista Por Shoko Suzuki. Rev. Visuais 2017, 3, 126-135.