Trabulsi, J. A. D. (2012). Positivismo e cidade grega antiga: acerca de alguns problemas de método histórico. Phaos: Revista De Estudos Clássicos, (3). Recuperado de https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/phaos/article/view/9565