Curto, M. J. M., & Menezes, M. D. de. (2018). Latas colapsantes. Revista Chemkeys, (11), 1–2. https://doi.org/10.20396/chemkeys.v0i11.9629