(1)
Bensaïd, D. “‘Os Saltos! Os Saltos! Os saltos!’– Sobre Lenin E a Política”. Cad. Cemarx 2015, 247-270.